Witamy na stronie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Relacja z seminarium „Sukcesy i wyzwania polityki rowerowej Wrocławia”

W dniach 19-20 grudnia br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów miast oraz organizacji rowerowych z całej Polski, którego głównym elementem było seminarium poświęcone doświadczeniom w realizacji polityki rowerowej Wrocławia. Wśród innych poruszanych tematów znalazły się zmiany w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy PoRD, możliwości rozwoju edukacji rowerowej w Polsce, a także najnowsze rowerowe rozwiązania w infrastrukturze Wrocławia. Uczestniczył w nim Cezary Brudka.

Seminarium organizowane przez St. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa w ramach projektu „„Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” odbyło się w sali obrad Rady Miejskiej Wrocławia, a otworzył je Pan Maciej Bluj, wiceprezydent Miasta Wrocławia, mówiąc o głównych kierunkach działań pro-rowerowych w nadchodzącej kadencji. Pan Prezydent, będąc od niedawna bezpośrednio odpowiedzialnym za politykę rowerową Wrocławia, zadeklarował że głównym celem jest osiągnięcie 15% udziału ruchu rowerowego w łącznej liczbie podróży w mieście do 2020 roku. Daniel Chojnacki, wrocławski oficer rowerowy (na zdjęciu po lewej), omówił największe osiągnięcia polityki rowerowej w mieście a także plany na przyszłość.

Kolejny temat dotyczył sukcesu kampanii promocyjnej „Rowerowy Wrocław” (Ambasadorowie Rowerowego Wrocławia), dzięki której w głosowaniu w budżecie obywatelskim na 2015 roku bezkonkurencyjny (ponad 15 tys. głosów) okazał się projekt zakładający wykonanie 10 km pasów rowerowych w ścisłym centrum Wrocławia. Pozwoli on na połączenie istniejącej infrastruktury i umożliwi szybki, wygodny i bezpieczny przejazd przez centrum. Więcej o projekcie na stronie http://10kilometrow.pl/. Na zakończenie zaprezentowano wyniki społecznego audytu polityki rowerowej Wrocławia.

Część warsztatowa, bezpośrednio po części referatowej, poświęcona była dyskusja na temat realizacji polityki rowerowej we Wrocławiu, również w odniesieniu do sytuacji w innych miastach. Dyskusję moderowali Marcin Hyła, prezes stowarzyszenia Miasta dla Rowerów (po lewej), Cezary Grochowski, prezes stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa (w środku) oraz Olivier Schneider, wiceprezes Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów.Drugi dzień spotkania we Wrocławiu rozpoczął się od objazdu po infrastrukturze rowerowej miasta, szczególnie po rozwiązaniach które powstały w ciągu minionego roku. Wrocław jest liderem w Polsce pod względem liczby śluz rowerowych czy parkingów, ma także wiele ulic z kontraruchem rowerowym oraz pasami w jezdni. Przykłady poszczególnych rozwiązań zostaną zaprezentowane oddzielnie.

Pierwszym tematem poruszanym w czasie panelu dyskusyjnego był ostatni etap prac nad nowelizacją rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zmiany te mają za zadanie uporządkować istniejące przepisy i usunąć niezgodności, które mocno utrudniają zarządcom dróg stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań tj. śluzy rowerowe, kontraruch, sygnalizatory trójkomorowe dla rowerzystów czy „sierżanty” na jezdniach gdzie szerokość uniemożliwia zastosowanie pasa rowerowego.

Następnie omówiony został najnowszy projekt, który będzie realizowany na terenie całej Polski pt. „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” a także metodologia badań „Społecznego audytu polityki rowerowej w mieście”. W ramach projektu zorganizowany zostanie kolejny Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego w Warszawie (przypomnijmy, II KRRR odbył się w czerwcu w Lublinie), a także spotkania szkoleniowe w dwóch wybranych miastach. Audyt polityki rowerowej ma za zadanie wspomóc wybrane miasta poprzez przedstawienie stanu obecnego i rekomendacji na przyszłość.

Ostatnim wydarzeniem było spotkanie poświęcone planowaniu i działaniom na rzecz ruchu pieszego we Francji. O działaniach tych, głównie na przykładzie Strasburga i Brestu, mówił Olivier Schneider który we Francji zajmuje się nie tylko ruchem rowerowym ale także i pieszym, w ramach organizacji Brest pieszo i rowerem.

 

Relacja autorstwa Aleksandra Wiącka ze Stowarzyszenia „Lublin na rowerze”

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>