Witamy na stronie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Konferencje SKNGP

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
zorganizowało kilka ogólnopolskich konferencji naukowych: 

 „Marketing Terytorialny, czyli jak wykreować miejsce w teorii i praktyce”

24-25 listopada 2014

„GAME OVER – zasoby oGRAniczone w gospodarce przestrzennej”

 4-5 marca 2013

„Duże polskie miasta – metropolie czy prowincje na tle Europy?”

28-29 marca 2012

„Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?”

6-8 kwietnia 2011

„Consulting w gospodarce przestrzennej”

19-20 kwietnia 2010

„Innowacje – od teorii do praktyki – od pomysłu do sukcesu”

16-17 listopada 2009

„Stare, nowe, betonowe – blaski i cienie polskich blokowisk”

6-7 grudnia 2007

Konferencje SKNGP

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>