Witamy na stronie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

SKNGP na warsztatach „Odmień swoje podwórko”

Już piąty rok Miasto Poznań organizuje warsztaty „Odmień swoje podwórko”. Ta edycja po raz kolejny skupiła się na Jeżycach, a konkretniej na ulicy Szamarzewskiego. Dzięki wsparciu interdyscyplinarnych grup ekspertów, za których służyli zarówno wykładowcy uczelni jak i studenci takich kierunków jak gospodarka przestrzenna czy architektura krajobrazu, mieszkańcy zaangażowanych kamienic mieli stworzyć projekt swojego zrewitalizowanego podwórka, a także zintegrować się.

Miasto ze swojej strony pomaga w postaci symbolicznej, a z drugiej strony jakże potrzebnej kwoty 760 zł. Również nasi reprezentanci: Monika, Asa i Jackek, postanowili wspomóc to przedsięwzięcie. Tak więc w dniach 6-7 czerwca udali się na Jeżyce do szkoły podstawowej nr 36 i tam  wraz z pozostałymi uczestnikami zostali wprowadzeni w tematykę projektu oraz przebieg poprzednich edycji, a następnie, po krótkiej wycieczce krajoznawczej połączonej z wizją lokalną, wzięli się do pracy w swoich grupach projektowych.

Resztę dnia pierwszego przeznaczono na omówienie uwarunkowań przestrzennych oraz burzę mózgów, trzeba przyznać, bardzo owocną. Następnego dnia, ze świeżymi głowami, od samego rano wzięto się do pracy. Po burzliwych obradach i kolejnych wizytach na podwórkach, a także szybkich konsultacjach społecznych stworzono nowe wizje dwóch podwórek. Mamy nadzieję, że wejdą one w życie i umilą mieszkańcom kamienic codzienność życia.

Fotorelację z warsztatów znajdziecie tutaj
201406062125

 

Wybraliśmy nowy Zarząd Koła!

Podczas wczorajszego spotkania zdawczo-wyborczego podsumowaliśmy kolejny rok naszej  pracy, a także wybraliśmy nowy Zarząd Koła. Od wczoraj w skład grupy trzymającej ster wchodzą:

prezes : Izabela Stefaniak
wiceprezes do spraw finansowych: Radosław Miszczak
wiceprezes ds. naukowych: Dominik Dura
wiceprezes do spraw techniczno – organizacyjnych : Kacper Jankowski
wiceprezes do spraw promocji i integracji: Joanna Kłos 

Sekretarz: Julia Kazimierczak

Komisja Rewizyjna: Anna Nejman i Mateusz Grzeszczak

Miniony rok obfitował w seminaria, warsztaty i wyjazdy na konferencje . Dziękujemy wszystkim za współpracę. A jeszcze w wakacje startujemy z nowymi zasobami energii!

Konferencja we Wrocławiu

Pod koniec kwietnia Julia, Ania i Martyna z SKNGP udały się na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, by wziąć udział w konferencji „MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Aliquanta.

Uczestnicy konferencji analizowali, czym właściwie jest zrównoważony rozwój oraz kiedy i w jakich warunkach można się z nim spotkać. Wysłuchali też prelekcji o kreatywnym mieście, o funduszach europejskich, rewitalizacji … a nawet o idei car-sharingu, czyli systemu wspólnego użytkowania samochodów w mieście. Nie zabrakło również czasu na zwiedzanie miasta oraz na wieczorną integrację.

 

images (3)

Konferencja i warsztaty urbanistyczne w Opolu

W dniach 26-28 marca troje członków  naszego koła: Monika, Iza i Kacper wzięło udział w konferencji „3Z Miasta: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Oikos na Uniwersytecie Opolskim. Tematem wydarzenia był zrównoważony rozwój miasta.

Po ciekawym wykładzie prof. Janusza Słodczyka i polemicznym wystąpieniu dr Józefa Dobiji przyszła kolej na referaty studentów. Jednym z prelegentów był Kacper Jankowski z SKNGP, który wraz z  Remigiuszem Chęcińskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza wygłosił referat: „Poznański Ring Stübbena – koncepcja nie warta zapomnienia?”  Po wystąpieniach i inspirujących dyskusjach nie zabrakło czasu na spacer po mieście, występ grupy teatralno-kabaretowej i wieczorną integrację.

Konferencja była połączona z warsztatami urbanistycznymi, a zadaniem było opracowanie koncepcji zagospodarowania śródmieścia Opola, po wcześniejszym audycie miasta i przeprowadzeniu analizy macierzowej, której tajniki przybliżył nam dr Józef Dobija. Pierwszą nagrodę zdobyła grupa projektowa, której członkinią była Monika Wojcieszak. Gratulujemy! :)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Warsztatów oraz ze spaceru po Opolu.

DSC02990

Warsztaty Urbanistyczne w Urzędzie Miasta Poznania

 Studenci Gospodarki Przestrzennej!

Oddział Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Poznania ma dla Was ciekawą ofertę wakacyjnych praktyk.

Będą miały formę warsztatów urbanistycznych, zakończonych konkursem na najlepszy pomysł zagospodarowania mikrownętrz w Śródmieściu. Odbędą się w ciągu 2 ostatnich tygodni września 2014.

Na praktyki można zgłaszać się do wtorku 8.kwietnia.
Przysyłajcie swoje zgłoszenia na nasz adres mailowy: skngp.ue.poznan@gmail.com.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.